Even geduld. Je wordt nu doorgestuurd naar de StemPunt website...

Disclaimer

Het vaste beleid van Motivaction is in zijn publicaties geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten en privacy van derden, ook bij publicatie van foto's. Helaas is het niet mogelijk alles continu te controleren. Bent u van mening dat inbreuk gemaakt wordt op enig recht meldt u dat dan bij de verantwoordelijke [M. Zijderveld / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.], met een toelichting en zo mogelijk bewijs dat uw melding ondersteunt. Motivaction zal foto's verwijderen wanneer in redelijkheid niet kan worden getwijfeld aan de onrechtmatigheid ervan. Motivaction kan besluiten tijdens het onderzoek van een melding de publicatie tijdelijk te staken, zonder daarmee enige erkenning te doen van de onrechtmatigheid van die publicatie. Motivaction aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade ontstaan door publicaties en verstrekt geen persoonsgegevens van verstrekkers van foto's, fotografen, auteursrechthebbenden of geportretteerde personen tenzij de rechter dat beveelt.