Even geduld. Je wordt nu doorgestuurd naar de StemPunt website...

Privacyverklaring

1. Algemeen

Deelnemers hebben zich geheel vrijwillig aangemeld bij Motivaction International B.V. (Motivaction) als panellid voor onderzoek via internet. Wij nemen de privacy van onze panelleden zeer serieus. Als verantwoordelijke partij heeft Motivaction de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij de Gedragscode voor Verwerking van Persoonsgegevens bij Onderzoek en Statistiek onderschreven. Deze Gedragscode is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de MarktOnderzoekAssociatie.nl (MOA). De Gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens als respondenten meedoen aan een onderzoek. Een exemplaar van deze Gedragscode kunt u vinden op www.cbpweb.nl. Indien u deelneemt aan een onderzoek van Motivaction, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de Privacyverklaring. De Privacyverklaring kan worden gewijzigd door Motivaction. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

2. Uw persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van de onderzoeken vragen wij u enige gegevens over uzelf aan ons te verstrekken, zoals uw naam, uw (email)adres, geboortedatum, geboorteland, geboorteland ouders, geslacht, de door u genoten opleidingen en inkomensgegevens. Ook kunnen wij u vragen zogenaamde bijzondere persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zoals gegevens over uw etniciteit, gezondheid, geloofsovertuiging, politieke gezindheid of seksuele leven. Wij zullen deze gegevens uitsluitend verwerken indien u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verstrekt. Alle gegevens die u aan ons verstrekt dienen juist en volledig te zijn. Hiertoe dient u tenminste eenmaal per jaar (via 'Mijn Pagina' op de website van StemPunt, of op ons verzoek, per e-mail) uw gegevens te controleren en deze zo nodig te actualiseren. Motivaction behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van panelleden die hieraan niet voldoen te beëindigen.

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij zullen de resultaten van de onderzoeken in geanonimiseerde vorm verstrekken aan onze opdrachtgevers. Zonder uw voorafgaande toestemming krijgen de opdrachtgevers niet de beschikking over uw contactgegevens. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over het aantal door u behaalde punten ('StemPunten') per ingevulde vragenlijst in het kader van het 'StemPunt Spaarprogramma'. Het StemPunt Spaarprogramma voorziet in de mogelijkheid om verdiende StemPunten in te wisselen tegen artikelen uit de StemPunt-cadeaushop. Om vervolgens de toezending van de door u bestelde artikelen uit de StemPunt-cadeaushop mogelijk te maken, worden uw naam- en adresgegevens doorgegeven aan de leveranciers die het StemPunt Spaarprogramma uitvoeren. Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw contactgegevens losgekoppeld van uw overige gegevens. Wij kunnen uw contactgegevens nog bewaren zodat wij kunnen nagaan of uw lidmaatschap beëindigd is.

4. Cookies

Via onze website kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Cookies worden gebruikt om uw deelname aan ons onderzoekspanel gebruiksvriendelijker te maken.

5. Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die andere websites.